Služby

 • Znalecké posudky a expertízy v oboru elektrotechnika se zvláštní specializací na revize el. zařízení.
 • Znalecké posudky a pomoc odběratelům při neoprávněných (černých) odběrech elektrické energie.
 • Revize elektrických zařízení bez omezení napětí podle ČSN 33 2000-6-61 a ČSN 33 1500, včetně prostředí s nebezpečím výbuchu
 • Revize el ručního nářadí podle ČSN 33 1600 ed.2
 • Revize elektrospotřebičů podle ČSN 33 1600 ed.2
 • Revize hromosvodů podle ČSN EN 62305 ,včetně prostředí s nebezpečím výbuchu
 • Projektová činnost v oboru elektro
 • Prodej elektroinstalačního materiálu, svítidel a elektrických spotřebičů.
 • Opravy, rekonstrukce, nové montáže elektrozařízení a elektrospotřebičů
 • A další komplexní servis v oboru elektro:
  • Vypracování a vedení dokumentace dle platné legislativy (elektrorevize a zkoušky)
  • Určování vnějších vlivů (prostředí)
  • Odborné poradenství, posuzování projektů, předkolaudační prohlídky a zastupování firmy při kolaudaci (zaprotokolování nedostatků předávající firmy )
  • Posouzení a optimalizace spotřeby energií
  • Zastupování při jednání a ve správním řízení s orgány SOD, TIČR, pojišťovnami apod.

 

Elektrotechnika

Provádíme revize elektrických zařízení všech typů, včetně znaleckých posudků.

Znalecké posudky v oboru elektrotechnika

se zvláštní specializací na revizi el. zařízení

 

Požární ochrana

 • Montáž protipožárních ucpávek v požárně dělících stěnách
 • Prodloužení požární odolnosti kabelů a ocelových konstrukcí nástřikem protipožárních hmot HILTI nebo HEAD SCHIELD z USA.
 • A další služby v tomto oboru

Provádíme montáž protipožárních ucpávek v požárně dělících stěnách.