Oprávnění a osvědčení

Oprávnění a osvědčení ( autorizace a certifikace)

Odborná způsobilost pracovníků firmy ELTEST s.r.o.  je doložena:

 • Jmenováním jednatele firmy ELTEST, s.r.o. pana Bohuslava Březiny soudním znalcem u Městského soudu v Praze v oboru elektrotechnika se zvláštní specializací na elektro revize a revize elektrických zařízení.
 • Oprávněním o odborné způsobilosti k provádění montáží, oprav, údržby, revizí a zkoušek vč. výroby rozvaděčů dodavatelským způsobem od TIČR Praha.
 • Osvědčením o odborné způsobilosti revizního technika elektrotechnických zařízení a hromosvodů bez omezení napětí, včetně prostředí s nebezpečím výbuchu E1B.
 • Osvědčením o odborné způsobilosti revizního technika plynových zařízení.
 • Osvědčením o odborné způsobilosti revizního technika tlakových nádob.
 • Osvědčením o odborné způsobilosti revizního technika parních a kapalinových kotlů.
 • Osvědčením o odborné způsobilosti dle § 11 zákona č. 133/85 Sb., o PO pro výkon funkce osoby odborně způsobilé v PO.
 • Certifikát od fy HILTI ČR, s.r.o. na provádění protipožárních ucpávek a protipožárních nátěrů kabelových tras firestop systémem HILTI.
 • Osvědčení o kvalifikaci pro aplikaci protipožární ochrany kabelů nástřikem hmoty HEAD SCHIELD FR 15. Osvědčení číslo GMB-157.
 • Jsme držiteli Certifikátu systému managementu jakosti v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2009
  pro znalecké a revizní služby v elektrotechnice a revize elektrických zařízení.