Revize elektrického zařízení ve zdravotnictví

ČSN EN 606 01-1 a ČSN EN 62353.