Náhrady škody z neoprávněných (černých) odběrů

Byl vám prokázán distributorem el. energie neoprávněný odběr elektřiny?
a výpočtem dle vyhl. 82/2011 Sb. určena náhrada škody ve výši až několik stovek tisíc korun?

Nezoufejte, ale obraťte se na naše soudní znalce, kteří vám formou znaleckého posudku odhadnou skutečnou a tedy reálnou hodnotu výše škody z neoprávněného odběru, která však bude jen malou částí původně nárokované  částky od distributora. Odborný odhad provádíme porovnáním roční spotřeby el. energie před a roční spotřeby po nálezu NO. Takto odhadnutou náhradu škody ještě porovnáme s náklady na el. energii v obdobných budovách v české populaci. Sníženou částku Vám pak naši soudní znalci obhájí u kteréhokoliv soudu.