Komplexní servis

Komplexní servis v oboru elektro:

  • Vypracování a vedení dokumentace dle platné legislativy (elektrorevize a zkoušky)
  • Určování vnějších vlivů (prostředí)
  • Odborné poradenství, posuzování projektů, předkolaudační prohlídky a zastupování firmy při kolaudaci (zaprotokolování nedostatků předávající firmy )
  • Posouzení a optimalizace spotřeby energií
  • Zastupování při jednání a ve správním řízení s orgány SOD, TIČR, pojišťovnami apod.