Ceník

Orientační ceník elektrorevizí

Cena se odvíjí od náročnosti a rozsahu revidovaného elektrického zařízení.

Pro soudně znalecké posudky a revize elektrozařízení používáme celostátně uznávaný ceník:

„KATALOG POPISŮ A SMĚRNÝCH CEN MONTÁŽÍ TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ – 58M, REVIZE VYHRAZENÝCH TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ“

Vydávaný ÚRS Praha, a.s. pro příslušný rok.

Příklady cen:

Byt Od 2000,-Kč  do 3000,- Kč
Rodinný dům Od 2000,-Kč do  5000,- Kč
Větší objekt s mnoha rozvaděči dle počtu obvodů Dle ceníku 58-M ÚRS Praha, a.s. se slevou 30%
Revize hromosvodů Cena za 1 zemní svod 400,-Kč
Označení el. spotřebičů štítkem s číslem revize 15,-Kč / kus
Revize el. ručního nářadí a spotřebičů do 50 ks Paušálně 4000,-Kč
Revize elektrického ručního nářadí a spotřebičů 40 – 80,- Kč za 1 kus podle množství
Kontrola el. ručního nářadí a spotřebičů 20 – 40,- Kč za 1 kus podle množství
Cestovné Praha  Paušálně 500,-Kč
Cestovné mimo Prahu 12,- Kč/km

Nabízené služby jsou poskytovány za smluvní ceny, dle obtížnosti, rozsahu a objemu prací.

Z ceníku 58-M Vám nabízíme slevu 30% a při dlouhodobé spolupráci zaručujeme stejnou cenu po dobu 5 let. Naše cena je vždy konečná. Neúčtujeme vícepráce. Předáme protokol se soupisem skutečně provedených prací.

Na díle můžeme začít pracovat ihned a můžeme dle vašeho přání pracovat i o víkendech nebo v noci.

Za kvalitu práce smluvně ručíme 2 až 5 let (dle ČSN druhu prací)  a jsme pojištěni na případné škody až do výše 10.000.000,-Kč.

Jsme držiteli Certifikátu systému managementu jakosti v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2009
pro znalecké a revizní služby v elektrotechnice a revize elektrických zařízení.

Pokud vám konkurence nabídne nižší cenu, jejich nabídku porovnáme a pomůžeme vám vyhodnotit kvalitu navrhovaných služeb, popřípadě porovnáme reference dříve provedených akcí z pohledu soudního znalce.

Upozorňujeme, jako znalecká kancelář, že nejnižší cena není v žádném případě současně zárukou ani průměrné kvality prací. Z denní soudně znalecké praxe při soudních jednáních víme, jak vypadá nekvalitní revize za nejnižší cenu. Bohužel, po mimořádné události v podobě úrazu, smrti nebo požáru je příplatek za kvalitní revizi již neúčinný. V případě mimořádné události způsobené závadou, kterou měl nebo mohl odhalit revizní technik, pojišťovny vždy odmítají škodu uhradit. Nemálo investorů i revizních techniků již bylo v minulosti citelně pokutováno nebo odsouzeno k odnětí svobody za nekvalitní práci. Proto neobvykle nejnižší cenu považujeme za dumping a neuvážené riziko jak pro investora , tak pro revizního technika.