Revize el. instalací, strojů a výrobních linek

Společnost Eltest s.r.o. disponuje více jak 20 odborníky se specializací na daný obor. V tomto oboru máme více jak 28 leté zkušennosti. Tradice, profesionalita a využití moderních technologií, to jsou naše hlavní přednosti.

Nabízíme:

  • revize elektrických instalací
  • revize strojů a jiného elektro zařízení
  • revize  VN a transformátorů

Komplexní servis

Komplexní servis v oboru elektro:

  • Vypracování a vedení dokumentace dle platné legislativy (elektrorevize a zkoušky)
  • Určování vnějších vlivů (prostředí)
  • Odborné poradenství, posuzování projektů, předkolaudační prohlídky a zastupování firmy při kolaudaci (zaprotokolování nedostatků předávající firmy )
  • Posouzení a optimalizace spotřeby energií
  • Zastupování při jednání a ve správním řízení s orgány SOD, TIČR, pojišťovnami apod.

Lhůta pravidelných revizí dle druhu prostředí podle ČSN 33 1500

Pořadové číslo Druh prostředí Revizní lhůty v rocích Přiřazení dle ČSN 33 2000-3, ČSN 33 2000-5-51
1 Normální 5 AA4, AB5, BC2 a XX1 pro ostatní
2 Studené 3 AA2, AA6, AB1, AB2, AB6 Až AB8, AE6, AK2, AL2
3 Horké 3 AA2, AA6, AB1, AB2, AB6 Až AB8, AE6, AK2, AL2
4 Vlhké 3 AA2, AA6, AB1, AB2, AB6 Až AB8, AE6, AK2, AL2
5 Mokré 1 AD2 až AD8, AF4
6 Se zvýšenou korozní agresivitou 3 AA2, AA6, AB1, AB2, AB6 Až AB8, AE6, AK2, AL2
7 S extrémní korozní agresivitou 1 AD2 až AD8, AF4
8 Prašné s prachem nehořlavým 3 AA2, AA6, AB1, AB2, AB6 Až AB8, AE6, AK2, AL2
9 S otřesy 2 AG2, AG3, BE2, BE3
10 S biologickými škůdci 3 AA2, AA6, AB1, AB2, AB6 Až AB8, AE6, AK2, AL2
11 Pasivní s nebezpečím požáru 2 AG2, AG3, BE2, BE3
12* Pasivní s nebezpečím výbuchu 2 AG2, AG3, BE2, BE3 bez nebezpečí výbuchu
13 Venkovní 4 AB1 až AB3, AB6 až AB8 + AD3 až AD5 + ostatní vlivy podle místní situace
14 Pod přístřeškem 4 AB1 až AB3, AB6 až AB8 + AD3 až AD5 + ostatní vlivy podle místní situace

*Nevztahuje se na ochranný prostor, který nehraničí se žádným stupněm nebezpečí výbuchu – tyto prostory se revidují jako bez nebezpečí výbuchu.

Lhůty pravidelných revizí dle druhu prostoru a rizika ohrožení osob

Pořadové číslo Druh prostoru dle rizika ohrožení osob Revizní lhůty v rocích Přiřazení dle ČSN 33 2000-3, ČSN 33 2000-5-51
1 Prostory určené ke shromažďování více než 250 osob (např. v kulturních a sportovních zařízeních atd.) 2 BD3, BD4
2* Zděné obytné a kancelářské budovy 5 BD1
3 Rekreační střediska, školy, mateřské školy, jesle, hotely a jiná rekreační zařízení 3 BD4, BA2
4* Objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupně hořlavosti C2, C3 2 CA2
5 Pojízdné a převozné prostředky 1
6 Prozatímní zařízení staveniště 0,5

*Nevztahuje se na bytové prostory a příslušenství bytu.