Projektování el. instalací

Firma ELTEST, s.r.o. Praha je specializovaná na expertní, revizní, posudkovou a znaleckou činnost a navrhuje potřebná opatření k odstranění vadného stavu elektrického zařízení.K tomu využívá specialistů na provádění elektrorevizí, znaleckých posudků, instruktáží, školení a montážních pracovníků. Úzce spolupracuje s příslušnými kontrolními organizacemi, státními orgány, exekutivou Hospodářské komory ČR, smírčími orgány, policií, soudy a Státními zastupitelstvími.

Navrhujeme silnoproudé  elektroinstalace, systémy pro měření a regulace a bleskosvody.