Revize elektrických spotřebičů

Kontroly, zkoušení a revize elektrických spotřebičů, elektrického nářadí a elektrických strojů jsou povinné pro právnické osoby a pro podnikající fyzické osoby na základě ustanovení zákona č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce), zákona č. 309/2006 Sb. (Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.
Norma ČSN 33 1600 ed. 2 pak revizemi a kontrolami v předepsaných termínech řeší bezpečnost elektrických spotřebičů včetně elektrického ručního nářadí ve smyslu minimálních požadavků podle nařízení vlády č. 378/2001 Sb. Touto normou jsou řešeny minimální požadavky na bezpečný provoz a používání elektrických spotřebičů tak, aby se zabránilo riziku ohrožení osob nebezpečným dotykem u spotřebičů pod napětím a dalšími jevy vyvolanými účinky elektřiny, nebo aby se toto riziko snížilo na minimum.

Lhůty pravidelných revizí a kontrol el. spotřebičů dle normy ČSN 33 1600 ed.2

Skupina el. spotřebičů používaných Spotřebiče a nářadí držené v ruce Ostatní  nepřipevněné spotřebiče
třída Revize třída Revize
A
pro pronájem
před vydáním uživateli před vydáním uživateli
B
ve venkovním prostoru (stavby)
I

II, III

3 měsíce

6 měsíců

I, II, III 6 měsíců
C
ve vnitřních prostorách (řemesla)
I

II, III

6 měsíců

12 měsíců

I, II, III 24 měsíců
D
ve veřejných prostorách (školy,  hotely )
I, II, III 12 měsíců I, II, III 24 měsíců
E
při administrativní činnosti
I, II, III 12 měsíců I, II, III 24 měsíců