Znalecké posudky v oboru elektrotechnika

se zvláštní specializací na revizi el. zařízení